Yönettiği Tezler

Prof. Dr. Fikret Eren; 10 civarında doktora, 10 kadar da yüksek lisans tezi yönetmiş olup uzun yıllar lisans dersleri yanında yüksek lisans dersleri de verdiği gibi, halen çalışmakta olduğu üniversitede bu görevleri sürdürmektedir. Prof. Dr. Fikret Eren’in yönettiği doktora tezlerinin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir;

·

Altaş, Hüseyin; Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının  Düzeltilmesi, Doktora Tezi, Ankara, 1998 
(Prof. Dr. Hüseyin Altaş; uzun yıllar Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyeliği

görevini sürdürmüş olup halen İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesidir.)

·

Başpınar, Veysel; Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Doktora Tezi, Ankara, 1988
(Prof. Dr. Beysel Başpınar; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk profesörlü olarak görev yapmıştır.)

·

Bolatoğlu, Bolat;  Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin Hukuki Sorumluluğu, Doktora Tezi, Ankara, 1988
(Dr. Bolat Bolatoğlu; kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve valilik görevlerinde bulunmuştur.)

·

Ünal, Mehmet: Türk Medeni Hukukunda Aile Başkanının Sorumluluğu, Doktora Tezi, Ankara, 1970 
(Prof. Dr. Mehmet Ünal; Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk profesörüdür.)