Yayınları

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

(1. Baskı: Ankara, 2022)

Eren Borçlar Hukuku Şerhi

·

Borçlar Hukuku, Özel Hükümler

(10. Baskı: Ankara, 2022)

·

Borçlar Hukuku, Genel Hükümler

(26. Baskı: Ankara, 2021)

·

Mülkiyet Hukuku

(6. Baskı: Ankara, 2021)

·

Türk Miras Hukuku

(4. Baskı: Ankara, 2021)

Bu kitap, Prof. Dr. Fikret Eren ve Doç. Dr. Zeynep İpek Yücer Aktürk'ün ortak eseridir.

·

Toprak Hukuku

(5. Baskı: Ankara, 2017)

Bu kitabın ilk 2 basımı Prof. Dr. Fikret Eren tarafından yazılıp yayınlanmış,

daha sonra Prof. Dr. Veysel Başpınar, işleyici ve ikinci yazar olarak bu kitaba katılmıştır.

·

Türk Eşya Hukuku

(Ankara, 1984)

Bu kitap, Prof. Dr. Kemal Gürsoy ve Prof. Dr. Erol Cansel ile birlikte hazırlanmış;

Prof. Dr. Fikret Eren, kitaptaki “Mülkiyet Hukuku” kısmını tek başına yazmıştır.

·

Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi

(Ankara, 1975)

·

Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu

(Ankara, 1974)

·

Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası

(Ankara, 1973)

·

Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası

(Ankara, 1966)