Makaleleri

Prof. Dr. Fikret Eren'in çeşitli dergilerde yayınlanmış sayısız bilimsel makaleleri vardır. Bu yayınlardan ikisi Almanca olarak yazılmış ve Türk-İsviçre Hukuk Haftalarında tebliğ olarak sunulduktan sonra diğer tebliğlerle birlikte İsviçre’de kitap olarak yayınlanmıştır. Prof. Dr. Fikret Eren'in bilimsel makalelerinin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir;

·

Türk Medeni Kanununa Göre Yasal Önalım Hakkı
(Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Prof. Dr. Attila Özer’e Armağan, Ankara, 2010)

·

İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar
(Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul, 2008)

·

Persöhnlichkeitsschutz und Immaterieller Schaden
(Türkisch-Schweizerische Juristentag 1989, Zürich, 1990)

·

Haftung mehrerer Schaediger für den gleichen Schaden
(Die Verantwortlichkeit im Recht, II, Zürich, 1982)

·

Karayolları Trafik Kanununa Göre Motorlu Araç İşletenin
Akit Dışı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Unsurları
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XXXIX, Ankara, 1982-1987, Sayfa 1-4)

·

Hukuka Aykırılık Bağı veya İhlal Edilen Normun Koruma Amacı Teorisi
(Prof. Mahmut Koloğlu’na Armağan, Ankara, 1975)

·

Dernek ve Sendikaya Üye Olma, Üye Olmama, Üyelikten Ayrılma Hakkı
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1974, C. XXXI, N. 1-2, Ankara, 1974)

·

Destekten Yoksun Kalma ve Vücut Bütünlüğünün İhlali Hallerinde Ödenecek Tazminatın Şekli
(Prof. Dr. H. C. Oğuzoğlu’na Armağan, Ankara, 1972)